KISIRLIK & İNFERTİLİTE

Varikosel Nedir?

Varikosel erkek infertilitesinin bilinen en sık nedenidir ve çocuk sahibi olamama şikayetiyle doktora başvuran hastaların yaklaşık %30’ unda görülür. Varikosel testisin toplardamarlarının genişlemesi nedeniyle oluşur. Varikosel %90 oranında sol tarafta gelişir. Varikoselin testiste şişlik, ağrı, genişleyen damarların cilt altında belirginleşmesi gibi belirtileri olabilir. Varikoselin infertiliteye nasıl neden olduğu tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak en çok kabul gören teoriye göre genişleyen damarlardaki…

Azospermi Nedir?

Azosperminedenleri nedir ? Azospermi nedenleri genel olarak 3 gruba ayrılır. Endokrin (hormonal)nedenler : Kallman sendromu gibi doğuştan gelen hastalıklara bağlı olabildiği gibi sonradan kazanılmış hipotalamus ve hipofiz bezinden salınan hormonların eksikliğide neden olan durumlardada görülebilir Testisle ilgili nedenler : Testiste sperm üretimine ait bozukluklar. Y kromozomu mikrodelesyonu gibi bazı kromozomal hastalıklar neden olabilir. Bu grubun çoğu zaman nedeni belirlenemeyebilir. Meniyi…

İnfertilite (Kısırlık) Nedir?

İnfertilite yani diğer adıyla kısırlık 1 yıllık düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin olmaması ya da gebe kalınsa bile bu gebeliğin asla canlı doğumla sonuçlanamamasıdır. Çiftlerin %80’i ilk yıl sonunda gebelik elde ederken 3 yıllık sürenin sonunda %85-90 çift gebelik başarısına ulaşır. Yani toplumsal farklılıklar olsa da infertilite çiftlerin %10-15’ini ilgilendiren bir sağlık sorunudur. Özellikle genç çiftlerde temel muayeneyi takiben yukardaki oranların…

Erkek İnfertilitesi

Erkek infertilisin nedir ? Çocuk sahibi olamayan çiftler arasında ne kadar sıklıkla görülür? İnfertilite son 12 aylık zaman süresinde çiftlerin korunmasız cinsel birleşmesine rağmen gebeliğin sağlanamaması olarak tanımlanır. İnfertiliteye neden olan hastalık erkekten kaynaklanıyorsa bu duruma erkek infertilitesi denir. Çocuk sahibi olamayan çiftlerde infertilite nedeninin genel olarak 1/3’ü erkeklerden, 1/3’ü kadınlardan ve 1/3’ü ise çiftlerin her ikisinden birden kaynaklanabilmektedir. Bu…

Mikro TESE nedir ? Kimlere uygulanır ?

Sperm analizinde hiç sperm çıkmaması durumuna azoospermi denir. Azoosperminin çok sayıda nedeni olabilir. Bunlar genel olarak testisin sperm üretememesi veya sperm kanallarında tıkanıklık sonucu spermin menide çıkmamasına neden olarak azoospermiye yol açabilir. Altta yatan nedene yönelik uygun tıbbi ve cerrahi yöntemler ile başarı sağlanamıyorsa üremeye yardımcı tekniklerde kullanılmak üzere sperm bulunması için mikro TESE yöntemi uygulanabilir. Mikro TESE (testiküler sperm…